You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtighed er både økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar

Vi ser det derfor som vores vigtigste opgave at udvikle og forarbejde havets ressourcer til bedst mulig gavn for lokalsamfundet og vores grønlandske ejere.

Royal Greenland er en global virksomhed med rødderne dybt plantet i det grønlandske samfund. Vi er nemlig ejet af Det grønlandske Selvstyre. Derudover er vi Grønlands største arbejdsplads, og det medfører et stort ansvar for miljøet og samfundet.

Vi ser det derfor som vores vigtigste opgave at udvikle og forarbejde havets ressourcer til bedst mulig gavn for lokalsamfundet og vores grønlandske ejere.

Det skal selvfølgelig foregå på en bæredygtig måde.

Mennesker og miljø i fokus

Hos Royal Greenland arbejder vi med de tre P'er - People, Planet, Profit. Hvor indtjening - profit - altid er en vigtig faktor for en virksomhed, handler det for os i lige så høj grad om mennesker og miljø, da vi eksisterer med det formål at styrke det grønlandske samfund som helhed.

Et af vores tiltag er Royal Greenland Academy, hvor vi bl.a. tilbyder vores medarbejdere et grundigt uddannelsesforløb og, i nogle tilfælde, personlige udviklingskurser, også til deres familier. Dygtige medarbejdere på alle niveauer er afgørende.

Også på det miljømæssige område har vi mange tiltag, der skal sikre langsigtet bæredygtighed i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav.

  • Vi deltager i store forskningsprojekter: Det seneste handler om levesteder og økosystemer på havbunden, så fiskerne kan få viden om, hvor de skal være opmærksomme på sårbare økosystemer
  • Vi tager hele tiden kritisk stilling til bl.a. fangstredskaber: F.eks. fanges alle vores rejer med trawl, som er forsynet med sorteringsriste og flugtpaneler, som fører fiskene tilbage i havet. På den måde undgår vi stort set bifangst i vores rejefiskeri
  • Vi stræber efter at udnytte så meget af fisken/skaldyret som muligt for at undgå spild: F.eks. bruges rejeskaller til at producere rejemel på vores fabrik i Ilulissat, og i gennemsnit udnyttes hele 90 % af de hellefisk, vi fanger, fordi kun skind og ben kasseres
  • Vi arbejder hele tiden på at få flere produkter med MSC-mærket: For eksempel er rejer, stenbiderogn, rødspætter og torsk allerede certificeret i. Vi har dog den holdning, at arter og fiskeri godt kan være bæredygtigt, uden at være MSC-certificeret, men MSC-kontrol vil generelt styrke administration, forskning og undersøgelser inden for fiskesektoren.

Vil du vide mere om bæredygtighed hos Royal Greenland?

Vil du vide mere om bæredygtighed hos Royal Greenland?

Læs meget mere her

Se også

Læs mere om Sortiment af MSC-certificeret fisk og skaldyr
...