You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

MSC – Miljøcertificerede fisk og skaldyr

Hold øje med den lille blå fisk, når du køber fisk og skaldyr

Måske har du lagt mærke til det lille blå symbol på mange fiskeprodukter i supermarkedets fryse- og kølediske – men hvad betyder den blå fisk egentlig?

Flere af Royal Greenlands fisk og skaldyr er certificerede ifølge MSCs principper for bæredygtigt og miljørigtigt fiskeri. MSC (Marine Stewardship Council), er grundlagt af WWF og er en uafhængig international organisation, som har til formål at fremme ansvarlig udnyttelse af havets ressourcer og bevare dem for fremtiden. Det enkelte fiskeri vurderes på tre punkter:

  • Fiskebestandens tilstand: Det undersøges, om der er nok fisk til at opretholde bestanden.
  • Fiskeriets indvirkning på havmiljøet: Det vurderes, hvilken indvirkning fiskeriet har på havmiljøet
  • Kontrol af fiskeriet: De eksisterende regler og procedurer indenfor fiskeriet evalueres, og det undersøges hvordan disse håndhæves.

Læs mere på www.msc.org.

Læs mere om Økonomisk, socialt og miljømæssigt ansvar
...