You have an outdated browser

Please update your browser

Update browser
Læs mere om Bæredygtigt fiskeri

Vores sortiment af MSC-certificeret fisk og skaldyr

Flere af vores fiske- og skaldyrsprodukter er certificerede efter MSCs principper for et bæredygtigt og miljøvenligt fiskeri. MSC står for Marine Stewardship Council.

MSC - Miljøcertificerede fisk og skaldyr

Fiskeriet vurderes ud fra tre principper:

  • Fiskebestandens tilstand: Det undersøges, om der er nok fisk til at opretholde bestanden.
  • Fiskeriets indvirkning på havmiljøet: Det vurderes, hvilken indvirkning fiskeriet har på havmiljøet
  • Kontrol af fiskeriet: De eksisterende regler og procedurer inden for fiskeriet evalueres, og det undersøges hvordan disse håndhæves.

Vi arbejder hele tiden på at få et større sortiment af MSC-certificeret fisk og skaldyr. Mange af vores produkter er allerede MSC-certificeret. Her er en liste over dem, du kan få i dag: 

Se også

Læs mere om Vi tager ansvar, gør du?
...