Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

People

SAMMEN MOD MÅLET

Royal Greenland driver sin virksomhed med respekt for det enkelte menneske og samfundet i almindelighed samt med integritet og gennemsigtighed.

Royal Greenland opererer i mange lokalområder, der er spredt geografisk. Vi søger at opnå en sammenhæng på tværs af områder ved hjælp af fælles værdier, viden og færdigheder.

At drive en bæredygtig virksomhed kræver dygtige medarbejdere og ledere på alle niveauer. Det er derfor virksomhedens opgave at sikre en kompetent og mangfoldig arbejdsstyrke gennem rekruttering, fastholdelse og uddannelse.

Grønlands største arbejdsgiver
Som den største arbejdsgiver i Grønland har Royal Greenland en stor indflydelse i de fleste byer og bygder. Derfor ønsker vi at flest mulige af vores grønlandske medarbejdere deltager i kurser, som styrker både den faglige men også deres personlige udvikling.

Vi prioriterer uddannelse højt
For at sikre fremgang og vækst uddanner vi løbende både medarbejdere og ledere. Det gør vi gennem interne og eksterne kurser samt praktisk oplæring, som arrangeres af Royal Greenland Academy. Vi vil investere i vores medarbejdere, så vi kan opnå vækst og udvikling hos den enkelte og i samfundet som helhed.

Image

Royal Greenland har fokus på at:

  • styrke den personlige udvikling gennem kurser og mentorordninger
  • udvikle de faglige kompetencer gennem uddannelse
  • udvikle virksomhedens ledere

Se også

Læs mere om Planet
...