Du har en forældet browser

Opdater venligst din browser

Opdater browser
Læs mere om Bæredygtighed

Planet

VORES FREMTID

Royal Greenland varetager de ressourcer, vi har adgang til, og som vores fremtid afhænger af, på en bæredygtig måde.

Royal Greenland samarbejder på flere niveauer om at sikre langsigtet bæredygtighed for fiskeriet i Nordatlanten og Det Nordlige Ishav – og det gælder både bæredygtigt fiskeri og miljøet.

Fisk og skaldyr er Grønlands vigtigste naturressource, og derfor skal vi fiske under hensyntagen til bestandenes bæredygtighed og deres fremtidige balance. For at opnå dette er det vigtigt at lytte til videnskabelige anbefalinger og undersøgelser, fiskernes observationer samt erfaringerne fra både små og store fiskerflåder. Kun gennem åben dialog med interessenter og beslutningstagere kan vi udnytte havets ressourcer bedst muligt og samtidig opretholde bæredygtigheden.

Fokus på bæredygtigt fiskeri og ressourceudnyttelse
Arbejdet for en bæredygtig udvikling af bestandene i vores eget fiskeri sker, ved at vi deltager i projekter, som fremmer den videnskabelige viden og forbedrer fangstmetoderne. Fiskebestande kan godt være bæredygtige uden at være certificerede, men med en MSC-certificering, som er en tredjepartsstandard for bæredygtigt fiskeri, er vi forpligtet til en effektiv fiskeriforvaltning og en bredere miljøindsats. 

For at kunne optimere udbyttet af både fiskeriet og produktionen er det nødvendigt at gennemføre forsøgsprojekter med nyt fiskeudstyr, kommerciel udnyttelse af biprodukter og udforskning af nye teknologiske muligheder.

Image

Ressourceudnyttelse
I 2017 lå den samlede udnyttelse af alle arter, som blev indhandlet på Royal Greenlands fabrikker i Grønland, på 65 %. Et eksempel på ressourceudnyttelse er, at vi omdanner rejeskaller til rejemel på vores fabrik i Ilulissat. For hellefisk var udnyttelsesgraden i 2017 hele 94 %, da kun skind og ben blev kasseret ved fremstilling af f.eks. fileter. Og i nogle grønlandske bygder bruges skind og ben til dyrefoder.

Bestræbelserne på at udnytte flest mulige af biprodukterne fra den primære produktion er en løbende proces. Vores produktions- og innovationsteam undersøger hele tiden nye muligheder, og Royal Greenland er involveret i en række forskningsprojekter om netop dette emne.

Image

Royal Greenland har fokus på at:

  • samarbejde med forskningsinstitutter om at øge vores viden om fisk og skaldyr
  • fremme bæredygtigheden af grønlandske fisk og skaldyr
  • opretholde MSC-certificeringen for rejer og stenbider
  • opnå MSC-certificering for de primære arter hellefisk og torsk i Grønland
  • udnytte biprodukterne fra den primære produktion af fisk og skaldyr

Se også

Læs mere om Profit
...