Menu

Tejnefiskeri

Selektiv fangstmetode med lille indvirkning på havmiljøet og som samtidig giver fangst af bedste kvalitet. Tejner bruges til at fange for eksempel hummer og torsk, men i Grønland bruges de primært til at fange snekrabber.

En såkaldt tejne er en slags fiske-fælde, som består af en ramme i metal overtrukket med net. Tejnen er lavet på en måde, så fangsten kan komme ind i den men ikke kan finde ud igen. Man bruger agn for eksempel i form af blæksprutte, makrel eller torsk og sætter tejnerne ud. De er fastgjort til en line med 30-50 tejner på hver og en bøje i hver ende, så man let kan finde dem igen.

24-48 timer efter man har sat tejnerne, hales de ind igen ved hjælp af et hydraulisk system ombord på de små både. Man tømmer tejnerne ved hjælp af en lem i bunden, og den levende fangst overføres til plastikkar, som om sommeren fyldes med is for at sikre, at fangsten holder sig frisk og fugtig. Krabberne sorteres i hånden, så man er sikker på, at fangsten lever op til de lovmæssige krav. For eksempel sorterer man hunkrabber, krabber under mindstemålet og andre arter fra – disse sættes tilbage i havet.

Høj kvalitet og miljøvenlighed

Fiskeri med tejner har mange fordele; en af dem er at fiskeriet påvirker havbunden minimalt. Desuden er metoden meget selektiv, idet man kan sortere andre arter og hunkrabber fra og sætte dem tilbage i havet, hvor de kan reproducere sig og dermed opretholde bestanden. En anden stor fordel er, at krabberne fanges levende og derfor er helt friske, når de leveres til fabrikken. Dette giver krabber af den absolut bedste kvalitet.
Du kan læse mere om fangstmetoder og fiskeri på Grønland på royalgreenland.com